Aktualności

Aktualności

Co powinno zostać uwzględnione podczas wyliczenia zadośćuczynienia za ból i cierpienie?

Według przepisów określających zasady przyznawania odszkodowań z polis OC, zadośćuczynienie powinno być obliczane przy uwzględnieniu poniesienia szkód zarówno materialnych, jak i osobowych. Te drugie dzielą się na krzywdę fizyczną i psychiczną. W przypadku tej pierwszej, zasady określania jej wysokości są proste – analiza odbywa się na postawie długości czasu leczenia i kosztów z nim związanych oraz strat poniesionych w trakcie okresu rekonwalescencji. Sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana w przypadku analizowania szkód psychicznych.

Kogo i w jakich okolicznościach obejmuje OC wykupione przez rolnika?

Według Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych, każda osoba prowadząca gospodarstwo rolne jest zobowiązana do wykupienia polisy zwalniającej ją od odpowiedzialności cywilnej w razie wystąpienia szkód majątkowych lub osobowych. Ustawodawca uznał to za konieczne, ponieważ podczas wykonywania prac związanych z uprawą roślin i hodowlą zwierząt łatwo o wypadki w gospodarstwie.

Odszkodowanie za wypadki podczas wykonywania prac na placu budowy

Ryzyko zawodowe podczas wykonywania prac budowlanych jest bardzo wysokie – jest to związane z częstym prowadzeniem robót na wysokości, używaniem narzędzi i maszyn zasilanych energią elektryczną oraz pracą w warunkach szkodliwych (pył, kurz, nawodniony grunt, opary farb itd.). W związku z tym, kiedy dojdzie do wypadku podczas realizacji inwestycji, najczęściej jego skutki są bardzo poważne.

Jaki wpływ na wysokość odszkodowania ma rodzaj uszczerbku ciała?

Kodeks Cywilny określający zasady przyznawania odszkodowań za szkody powstałe podczas wypadków komunikacyjnych podaje, że uzyskana kwota powinna być adekwatna do wszystkich poniesionych przez rannych strat. Największy wpływ na określenie zasadności roszczenia skierowanego do ubezpieczalni ma to jakich obrażeń doznał poszkodowany.

Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzysty – co z odszkodowaniem?

Wiele zdarzeń drogowych, w których chociaż jedna osoba zostaje poszkodowana, odbywa się przy udziale rowerzystów. Według statystyk największe zagrożenie powodują kierowcy samochodów, którzy wymuszają pierwszeństwo na rowerzystach przejeżdżając przez oznaczone przejazdy rowerowe. Co w sytuacji, kiedy to nie kierujący autem, a rowerzysta jest winny spowodowania wypadku?
Potrącenie rowerzysty z winy kierującego autem

Udostępnij Znajomym:

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa

tel. 22 256 53 00
fax: 22 256 53 05

Godziny pracy:

pn-pt od 9.00 do 17.00

kontakt
Aktualności