Jak uwolnić gotówkę Wykonawcy od Inwestora.

Korzyści ubezpieczeniowej gwarancji usunięcia Wad i Usterek.

W branży budowlanej ale nie tylko, wykonawca z reguły aby przystąpić, wykonać i otrzymać całą zapłatę za skończoną inwestycję, musi postarać się o szereg zabezpieczeń gwarancyjnych na rzecz swojego klienta. Rozpoczyna od zabezpieczenia zapłaty wadium przy przetargach, następnie musi zabezpieczyć inwestora gwarancją należytego wykonania kontraktu (zlecenia) a na samym końcu aby otrzymać całość ustalonej zapłaty musi zabezpieczyć inwestora przed kosztami związanymi z usunięciem ewentualnych wad i usterek. Jeżeli aspirujemy do niewielkiego kontraktu a następnie wykonujemy go szybko i terminowo to dwie pierwsze gwarancje nie stanowią większego problemu choć oczywiście przy długich i skomplikowanych inwestycjach temat wart jest omówienia w kolejnym artykule.

Co do zasady w gwarancji chodzi o to, że ubezpieczyciel za składkę zobowiązuje się zapłacić na rzecz beneficjenta (Inwestora) określoną kwotę w przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy (Wykonawcy usługi) z określonych zobowiązań objętych daną gwarancją.

W niniejszym artykule chciałbym skupić się na walorach gwarancji zabezpieczającej ewentualny brak usunięcia przez wykonawcę Wad i Usterek po przejęciu inwestycji protokołem zdawczo-odbiorczym. Najczęściej inwestor zabezpiecza się na określoną od 5% do 15 % wartość kontraktu potrącając takową kwotę z należnej wykonawcy do zapłaty faktury. I tu obie strony zarówno inwestor jak i wykonawca mają kłopot. Inwestor ma pieniądze, które musi prowadzić w księgach, rozliczać je, utrzymywać na rachunku a w końcu oddać. Wykonawca z kolei ma nieuregulowaną zapłatę za usługę, co najczęściej wiąże się z tym, że jego marża, na której miał zyskać, przez najbliższe dwa, trzy lata będzie leżeć u kogoś innego. Ma zamrożoną gotówkę. U wykonawcy problem narasta. Wraz z rozwojem jego biznesu i rosnącej liczby zakończonych prac wysokość „zamrożonych” środków idzie w dziesiątki, setki tysięcy a później miliony złotych. Skutecznie pozyskana i złożona inwestorowi gwarancja zwyczajnie może zakończyć cały proces wykonania inwestycji. Raz kupiona gwarancja (składka jest płacona jednorazowo) za cały okres gwarancyjny zdejmuje problem inwestorowi z zarządzania gotówką a wykonawca odzyskuje całość należnej mu zapłaty.

Umowa generalna zabezpieczenia gwarancyjnego.

Dodać należy, iż istnieje możliwość przygotowania całego programu gwarancyjnego opartego na tokyo-1generalnej umowie z ubezpieczycielem. Szacując na podstawie planowanych kontraktów wykonawcy na najbliższy rok, jesteśmy w stanie przygotować umowę z maksymalnym limitem gwarancyjnym do wykorzystania. Taka umowa niweluje proces rozpatrywania każdego wniosku o gwarancję co usprawnia i przyśpiesza wystawianie gwarancji i zdejmuje z wykonawcy konieczności każdorazowego indywidulanego jej zabezpieczania.

Ile kosztuje gwarancja i co stanowi jej zabezpieczenie.

Wszystko zależy od sytuacji finansowej Wykonawcy, jego majątku, doświadczenia w branży oraz możliwych do wykorzystania zabezpieczeniach. Najczęstszym rodzajem zabezpieczenia są weksle, zastawy rejestrowe lub wpisy hipoteczne. Koszt rocznej gwarancji to stawka procentowa liczona od wartości gwarancji i średnio oscyluje wokół oprocentowania odpowiedniej bankowej  lokaty terminowej.  Oczywiście w przypadku umowy generalnej płaci się tylko za wykorzystany limit.

 

Udostępnij Znajomym: