Aktualności

Zadośćuczynienie z tytułu śmierci – wypadek z 2007.

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu śmierci osoby bliskiej w związku z wypadkiem z kwietnia 2007, czyli przed wprowadzeniem zmiana w KC.

Tragicznie zmarła ofiara wypadku komunikacyjnego była matką 68 letniego syna i babcią 39 i 34 latka. Zdarzenie było ciosem dla całej rodziny. Istotnym jest fakt, że wszystkich członków rodziny łączyły bardzo zażyłe relacje. W związku ze śmiercią, a stanem zdrowia poszkodowanych istniał i istnieje wyraźny związek przyczynowy. Syn widział reanimację na miejscu zdarzenia. Wnuczki mimo dorosłości bardzo silnie związane z babcią, dzieliły z nią życie.

Poszkodowani trafili do KBORU odpowiednio w lutym 2015r. i w grudniu 2015r. Ubezpieczyciel sprawcy wypłacił synowi 20.000zł oraz wnuczkom po 5.000zł. W styczniu 2016r. poszkodowani zawarli ugody na łączne kwoty 30.000zł dla syna i po 15.000zł dla wnuków.

Ważne:

*wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 20 marca 2014 r. (sygn. I ACa 20/14): „Najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24§1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, gdy śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3 sierpnia 2008 r. (wejście w życie art. 446 § 4 k.c.). Wprowadzenie art. 446§4 k.c. doprowadziło bowiem jedynie do zmiany w sposobie realizacji roszczenia przez skonkretyzowanie osób uprawnionych do jego dochodzenia oraz przesłanek jego stosowania.”.

*Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 21 lutego 2013 r. (sygn. akt I ACa 60/13) wskazuje, iż: „Zadośćuczynienie przyznawane na podstawie art. 23 k.c. i art. 24 k.c. w zw. z art. 448 k.c. ma kompensować nie tyle doznany ból spowodowany śmiercią osoby bliskiej, lecz przedwczesną utratę członka rodziny. Dobrem osobistym, którego naruszenie wymaga rekompensaty, jest prawo do życia w rodzinie.”.

Udostępnij Znajomym:

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa

tel. 22 256 53 00
fax: 22 256 53 05

Godziny pracy:

pn-pt od 9.00 do 17.00

kontakt
Aktualności