Cyber Odszkodowania

Cyber Ubezpieczenie zadziała w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z utratą lub ujawnieniem danych (w tym kary administracyjne) oraz pokryje koszty konsultantów – ekspertów ds. informatyki śledczej, odzyskiwania danych, prawników oraz konsultantów PR – którzy doradzą i opracują odpowiedni plan działania. Jest też skuteczną bronią w przypadku szantażu.

Cyber Ubezpieczenie.

Coraz częściej firmy zdają sobie sprawę, że zarządzają pokaźnymi bazami danych. Dane te mogą zostać skradzione, zainfekowane czy po prostu firma zostanie ukarana za naruszenie prawa ochrony danych.

Aby zidentyfikować realną potrzebę posiadania takiego ubezpieczenia należy zadać sobie kilka następujących pytań:

 1. Jak istotna jest wiarygodność firmy dla bieżących i potencjalnych klientów?
 2. Czy przedsiębiorstwo zarządza, przechowuje bazę danych i czy w przypadku ich ujawnienia narazi kogoś na szkodę?
 3. Czy administracja danymi i ich utrata narazi firmę na szkodę?
 4. Czy utrata systemu informatycznego w firmie, jego błędne działania może narazić firmę na znaczny przestój i problemy w bieżącym funkcjonowanie?
 5. Czy do działań marketingowych wykorzystywane są media społecznościowe?

Odpowiedź twierdząca, na którekolwiek pytanie stanowi początek analizy potrzeb  Cyber Ubezpieczenia. Bowiem mówiąc wprost pozwala na ograniczenie szkód i sprawne postępowanie w wyniku zrealizowania się zagrożenia cybernetycznego tzw. cyber ataku.

Tego typu polisa zadziała w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z utratą lub ujawnieniem danych oraz pokrycie kosztów konsultantów – ekspertów ds. informatyki śledczej, odzyskiwania danych, prawników oraz konsultantów PR – którzy doradzą i opracują odpowiedni plan działania.

Dla Kogo:

Ubezpieczenie kierowane jest do każdej firmy, która zbiera, przetwarza lub przekazuje jakiekolwiek dane.

Cechy produktu i korzyści:

 • ochrona ubezpieczeniowa dla firmy na wypadek włamania do jej systemu komputerowego, ataku hakerskiego, wycieku danych, zainstalowania złośliwego oprogramowania w sytuacji niewystarczającego zabezpieczenia systemu komputerowego,
 • ochrona ubezpieczeniowa na wypadek działalności przestępczej lub zwykłego zaniedbania ze strony pracowników Ubezpieczonego,
 • wsparcie firm wyspecjalizowanych w informatyce śledczej, kancelarii prawnych oraz ekspertów ds. public relations w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na wizerunek Ubezpieczonego.

Zakres ochrony

 • koszty obrony prawnej i odszkodowanie w przypadku utraty danych osobowych, ujawnienia informacji handlowej, korzystania z usług podwykonawców i bezpieczeństwa sieci,
 • kwoty odpowiadające wysokości kar administracyjnych za naruszenie danych (sankcje z tytułu naruszenia prawa ochrony danych),
 • honoraria z tytułu świadczenia usług prawnych oraz reprezentowania Ubezpieczonego przed organami władzy państwowej w związku z postępowaniem prowadzonym przez organ nadzoru,
 • honoraria z tytułu świadczenia przez specjalistów usług w zakresie informatyki śledczej,
 • honoraria z tytułu świadczenia usług przez niezależnych doradców, których celem jest ochrona reputacji spółki i osób fizycznych,
 • honoraria związane z zawiadomieniem osoby, której dotyczą dane,
 • honoraria związane z odzyskaniem danych elektronicznych,
  opcjonalnie do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włączone mogą zostać:
 • działalność multimedialna,
 • próby wymuszenia,
 • utrata zysku w wyniku zakłócenia działania sieci.

Za co jeszcze zapłaci Ubezpieczyciel:

Wyciek lub utrata danych osobowych bądź handlowych może skutkować karami finansowymi oraz naruszeniem reputacji firmy. Cyberataki mogą doprowadzić do wyłączenia serwerów, a w konsekwencji – do utraty zaufania klientów i ograniczenia zysków.

Podsumowując: Cyber Ubezpieczenie pozwala ograniczyć dotkliwe skutki naruszenia bezpieczeństwa danych.

 

Udostępnij Znajomym: