Szanuj Życie. Wypadki na budowach.

Jeżeli do wypadku dochodzi z winy lub zaniedbania pracodawcy to poszkodowanemu należy się stosowne odszkodowanie. Powinno być ono realizowane z właściwej polisy odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.

Ciekawe informacje można wyczytać z ostatnich danych Państwowej Inspekcji Pracy. Chodzi o wypadki na budowach. Wynika z nich, że w roku 2015 58% poszkodowanych nie była zatrudniona dłużej niż rok a staż pracy u 143 osób nie przekroczył 7 dni. Do tragicznych zdarzeń najczęściej dochodziło w firmach, które zatrudniały do 9 pracujących. Taki efekt to może być po prostu brak doświadczenia, ale na sprawę można spojrzeć również z innej strony. Czy przypadkiem osoby, które uległy wypadkom nie były w trybie pilnym obejmowane zatrudnieniem ponieważ pracowały zwyczajowe „na czarno”.

Kampanii mających na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo pracy jest coraz więcej. Świadomość pracowników rośnie z roku na rok. Warto przytoczyć dane, które obrazują malejącą tendencję liczby poszkodowanych na budowach.

Liczba osób poszkodowanych na budowach w latach 2012-2015.

    2012 – 602 os.
    2013 – 544 os.
    2014 – 596 os.
    2015 – 496 os.


szkody-pracaNajczęstszymi powodami wypadków była:


    zła organizacja pracy,
    brak instrukcji prowadzenia procesu technologicznego na terenie budowy,
    brak nadzoru nad pracownikami,
    źle przygotowane stanowiska,
    niewłaściwy dobór środków ochrony indywidualnej.

Jeżeli do wypadku dochodzi z winy lub zaniedbania pracodawcy to poszkodowanemu należy się stosowne odszkodowanie. Powinno być ono realizowane z właściwej polisy odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. Niestety nie jest ona obowiązkowa więc z najgorszym razie świadczenie powinno być zrealizowane z majątku Pracodawcy po żmudnej batalii procesowej. Dlatego w procesie rekrutacji należy zapytać Pracodawcę czy posiada stosowną polisę OC. Z jednej strony wykażemy troskę o samego siebie ale z drugie unikniemy nieprzyjemnej sytuacji, po wypadku, w której będziemy z nim w ewentualnym sporze o odszkodowanie z majątku firmy.

Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z wysokości odszkodowania lub pracodawca lub ubezpieczyciel w ogóle nie zamierza go wypłacić jedynym wyjściem pozostaje droga skorzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika i dalej procesu sądowego.

UWAGA:  wg. obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. z 2015 r. poz. 251). za: każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu otrzymamy 757 zł.

Natomiast analizując orzecznictwo sądów przy roszczeniach z odpowiedzialności cywilnej za 1% uszczerbku można uzyskać średnio od 1.000 zł do 4.500 zł.

Udostępnij Znajomym: