Aktualności

Wypadek śmiertelny.

Uprawnieni do odszkodowań uzyskują coraz większe świadczenia niestety dopiero po procesach sądowych.

Jest faktem, że ubezpieczyciele wypłacają coraz wyższe odszkodowania ofiarom wypadków. Ofiarą wypadku można również zostać tracąc kogoś w skutek śmiertelnego zdarzenia.

Rodziny ofiar śmiertelnych lub po prostu ich najbliżsi mają prawo do stosownych odszkodowań. Jednak aby je otrzymać muszą niejednokrotnie przejść długą i wyczerpującą drogę poprzez procesy sądowe. Ubezpieczyciele sprawcy zdarzeń pomimo że dysponują niewspółmiernie większym doświadczeniem niż uprawnieni, mając do dyspozycji odpowiednie zespoły wykwalifikowanych pracowników, wolą zwyczajnie czekać na ruch poszkodowanych i ich dowody w sprawie.

Biorąc pod uwagę moje dziesięcioletnie doświadczenie w tej branży muszę jednak potwierdzić że nie ma identycznych spraw więc trudno mówić o standardach. Każda sprawa  choć z pozoru podobna jest całkowicie inna i należy zajmować się nią w szczególny sposób. W 2008 roku weszły w życie przepisy wprowadzające zadośćuczynienie za ból i cierpienie po śmierci bliskiej osoby. Katalog dowodów z tego tytułu odszkodowawczego jest spory i bez szczególnych ograniczeń. Jednak najpierw trzeba wykazać samą przynależność do rodziny i nie chodzi tu tylko o formalne zapisy. Kluczem jest wykazanie utraty więzi rodzinnej w kontekście wzajemnych codziennych relacji, bliskości, wspólnoty osobistej ale i gospodarczej.

To wszystko w sposób nie zawsze materialny daje gwarancje wychowania dzieci, ukształtowania ich świadomości i charakteru w rodzinie, która składa się nie tylko z matki i ojca, babci i dziadka, ale i rodzeństwa. Dowodami na te relacje są najczęściej albumy rodzinne, filmy z wydarzeń okolicznościowych (śluby, komunie, chrzciny, święta wielkanocne czy boże narodzenie). Powrót do wspomnień jest dla tych osób, które cierpią olbrzymią traumą. Jednak bez tych wspomnień , opisu relacji , wywiadów z najbliższym otoczeniem, zakład ubezpieczeń nie wypłaci wiele a czasem wręcz odmówi w ogóle jakiegokolwiek odszkodowania. Z ostatniej praktyki, która skłoniła mnie do powyższych rozważań jest reakcja ubezpieczyciela.

W rzeczonym przypadku zginęła starsza kobieta, będąca matką i babcią. Córka na etapie postępowania przedsądowego otrzymała 40 tys zł. jednak już roszczenie dwóch wnuczków  9 i 7  letniego spotkało się z całkowitą odmową. Czy fakt, że małoletni , który nie jest  jeszcze „w pełni ukształtowaną osobą” skazuje go na brak uczuć i cierpień. Czy brak babci, która swoim życiowym doświadczeniem miałaby znaczący wpływ na  kształtowanie charakteru młodego człowiek pozostaje bez znaczenia? To tylko kilka podstawowych pytań, których rozszerzenie musi nastąpić dopiero w procesie sądowym, który sam w sobie nie pozostanie bez znaczenia dla dzieci.

Udostępnij Znajomym:

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa

tel. 22 256 53 00
fax: 22 256 53 05

Godziny pracy:

pn-pt od 9.00 do 17.00

kontakt
Aktualności