Aktualności

Co powinno zostać uwzględnione podczas wyliczenia zadośćuczynienia za ból i cierpienie?

Według przepisów określających zasady przyznawania odszkodowań z polis OC, zadośćuczynienie powinno być obliczane przy uwzględnieniu poniesienia szkód zarówno materialnych, jak i osobowych. Te drugie dzielą się na krzywdę fizyczną i psychiczną. W przypadku tej pierwszej, zasady określania jej wysokości są proste – analiza odbywa się na postawie długości czasu leczenia i kosztów z nim związanych oraz strat poniesionych w trakcie okresu rekonwalescencji. Sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana w przypadku analizowania szkód psychicznych.

Zadośćuczynienie za ból i cierpienie – zasady przyznawania

Przyznawane przez towarzystwo ubezpieczeniowe odszkodowanie powinno uwzględniać zadośćuczynienie za cierpienie. Niestety jego wysokość często jest zaniżana ze względu na nieodpowiednią argumentację wniosku, która może być ściśle związana z brakiem w dokumencie wielu istotnych informacji, które poszkodowany często uważa za nieistotne. Celem tego świadczenia jest jednak wyrównanie wszystkich uszczerbków niematerialnych, które są bezpośrednio związane z konkretnym zdarzeniem oraz zaistniałą w jego konsekwencji krzywdą. Rozmiar kalectwa, oszpecenie, ograniczenia ruchowe, długość i intensywność leczenia i rehabilitacji oraz stres powstały w wyniku zdarzenia mogą w znaczny sposób przyczyniać się do kondycji psychicznej poszkodowanego. Niejedna osoba, która poniosła krzywdę w wypadku nie potrafi poradzić sobie z traumatycznymi przeżyciami i przez wiele lat musi uczęszczać do psychologa lub psychiatry. Zadośćuczynienie z OC sprawcy powinno rekompensować wszystkie te czynniki i uwzględniać ograniczenia, z którymi poszkodowany będzie musiał zmagać się w przyszłości.

Zadośćuczynienie za ból i cierpienie rodzin ofiar

Wiele zdarzeń, szczególnie w przypadku analizy wypadków komunikacyjnych, przyczynia się do śmierci poszkodowanego. W takim przypadku rodzinie ofiary przysługuje zadośćuczynienie za doznany ból. Podobnie, jak w innych przypadkach analiza tej sytuacji nie jest prosta, ponieważ pogrążona w żałobie rodzina nie chce szczegółowo opisywać powstałej po zdarzeniu traumy. Czasami jest tak, że cierpiący poszkodowani nie zdają sobie sprawy z wielu sytuacji i konsekwencji, jakie pociągnęło za sobą konkretne zdarzenie. W takich przypadkach warto skorzystać z pomocy doradcy, który pomoże w odpowiedni sposób sformułować treść odwołania.

Kiedy przyznane zadośćuczynienie za wypadek jest nieakceptowane przez poszkodowanego, może on złożyć odwołanie do towarzystwa ubezpieczeniowego lub skierować sprawę do sądu. Bardzo często pierwszy krok nie przynosi oczekiwanego efektu i ubezpieczyciel po raz kolejny odrzuca wniosek. Pomimo, że wiele osób chce wtedy zrezygnować z dalszego dociekania swoich praw, wiele sytuacji jest doskonałym przykładem tego, że warto skierować sprawę do sądu. Wielu poszkodowanych uzyskało w ten sposób bardzo wysokie odszkodowania. Oczywiście, nierzadko wiąże się to z kilkoma rozprawami, wieloma pytaniami i uzasadnieniami oraz kosztami sądowymi, jednak jeśli wyrządzona krzywda w znaczny sposób wpływa na codzienne funkcjonowanie poszkodowanego, warto skorzystać także z tej możliwości.

 

 

 

Udostępnij Znajomym:

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa

tel. 22 256 53 00
fax: 22 256 53 05

Godziny pracy:

pn-pt od 9.00 do 17.00

kontakt
Aktualności