Aktualności

Kogo i w jakich okolicznościach obejmuje OC wykupione przez rolnika?

Według Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych, każda osoba prowadząca gospodarstwo rolne jest zobowiązana do wykupienia polisy zwalniającej ją od odpowiedzialności cywilnej w razie wystąpienia szkód majątkowych lub osobowych. Ustawodawca uznał to za konieczne, ponieważ podczas wykonywania prac związanych z uprawą roślin i hodowlą zwierząt łatwo o wypadki w gospodarstwie.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie z OC rolnika?

Wykupiona przez rolnika polisa OC obejmuje wypadki na terenie w gospodarstwa, do których przyczynił się on sam, jego rodzina, pracownicy, sąsiedzi lub inne osoby świadczące pracę lub pomoc w wykonywaniu danych czynności. Za osobę pracującą w gospodarstwie uznaje się także robotników zatrudnionych do wykonania nagłych napraw np. mechaników świadczących pomoc sąsiedzką. Czasami zdarza się, że szkodę poniesie osoba trzecia, która nie jest pracownikiem gospodarstwa – w takim przypadku przysługuje jej świadczenie za poniesioną szkodę osobową.

Za co można uzyskać odszkodowanie z OC rolnika?

Ubezpieczenie OC rolnika obejmuje zarówno szkody majątkowe, jak i na osobie. Według przepisów, rekompensata OC powinna stanowić zadośćuczynienie za wszystkie straty, dlatego podobnie jak w przypadku wypadków komunikacyjnych, odszkodowanie z OC rolnika powinno pokryć koszty całego okresu rekonwalescencji oraz szkód niematerialnych.
Wykluczenia w polisach OC dla rolników

By przygotować roszczenie obejmujące wszelkie aspekty doznanej szkody warto skorzystać z pomocy profesjonalisty – KBORU Sp. z o.o..

Udostępnij Znajomym:

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa

tel. 22 256 53 00
fax: 22 256 53 05

Godziny pracy:

pn-pt od 9.00 do 17.00

kontakt
Aktualności