Aktualności

Jaki wpływ na wysokość odszkodowania ma rodzaj uszczerbku ciała?

Kodeks Cywilny określający zasady przyznawania odszkodowań za szkody powstałe podczas wypadków komunikacyjnych podaje, że uzyskana kwota powinna być adekwatna do wszystkich poniesionych przez rannych strat. Największy wpływ na określenie zasadności roszczenia skierowanego do ubezpieczalni ma to jakich obrażeń doznał poszkodowany.

Jakie urazy ciała mogą powstać w wypadku komunikacyjnym?

W zależności od prędkości pojazdów, rodzajów wypadków czy miejsca kolizji, powstałe podczas zdarzenia komunikacyjnego obrażenia mogą być zupełnie inne. Im większe, bardziej rozpędzone pojazdy tym bardziej drastyczne są skutki zdarzenia i obrażenia ciała w wypadku komunikacyjnym. Czasami zdarza się, że wszyscy uczestnicy kolizji wychodzą bez szwanku, niekiedy mają tylko kilka zadrapań, a nierzadko wypadek jest śmiertelny lub powoduje poważne obrażenia. Urazy głowy w wypadku komunikacyjnym pojawiają się bardzo często i należą do grupy najbardziej niebezpiecznych zdarzeń. Uszkodzenie czaszki lub mózgu nie zawsze widoczne jest od razu – często w stresie ofiara nie czuje, że coś jest nie tak i odmawia wizyty na oddziale ratunkowym. To może mieć bardzo niekorzystne konsekwencje.

Długoterminowe skutki wypadków komunikacyjnych

Uszkodzenie ciała w wypadku komunikacyjnym może mieć długoterminowe skutki, które obejmują nie tylko hospitalizację i leczenie, ale również rehabilitację. Długość okresu rekonwalescencji zwykle ma bardzo duży wpływ na życie poszkodowanego i przyczynia się do strat materialnych powstających zarówno w skutek poniesienia kosztów zakupu leków i wizyt lekarskich oraz niemożliwością podjęcia pracy zarobkowej. W takim przypadku poszkodowany może wnioskować do ubezpieczyciela nie tylko o odszkodowanie jednorazowe, ale także pokrycie kosztów związanych z leczeniem, kwotę utraconych zarobków oraz rentę – która może zostać przyznana okresowo lub dożywotnio.

Skutki niematerialne urazów powstałych w wypadkach

Wśród wszystkich szkód możemy wyróżnić nie tylko urazy ciała. W wypadku komunikacyjnym niejednokrotnie w świadomości poszkodowanego powstają bariery psychiczne związane z samym zdarzeniem lub powstałymi defektami ciała. Blizny po głębokich ranach lub oparzeniach często są trudne do zaakceptowania, szczególnie jeśli znajdują się na twarzy lub w innych widocznych miejscach. Z tego tytułu osoba może wnioskować o zadośćuczynienie. Często są one wyceniane znacznie wyżej niż leczenie farmakologiczne ze względu na ich długotrwałe skutki. W takich przypadkach należy jednak zadbać o to, aby wniosek został poprawnie skonstruowany, ponieważ ocena strat niefizycznych często jest subiektywną oceną urzędnika. W takich przypadkach pomocne okazuje się wsparcie Krajowego Biura Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych. Doświadczony, znający prawo oraz obsługujący podobne sprawy prawnik pomoże odpowiednio skompletować dokumenty oraz określić, czy uzyskane odszkodowanie jest rzeczywiście adekwatne do wszystkich powstałych w skutek wypadku szkód.

Udostępnij Znajomym:

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa

tel. 22 256 53 00
fax: 22 256 53 05

Godziny pracy:

pn-pt od 9.00 do 17.00

kontakt
Aktualności