Mądre prowadzenie działalności gospodarczej to posiadanie zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia OC pracodawcy.

Mądre prowadzenie działalności gospodarczej to posiadanie zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia OC pracodawcy. Przytoczony przez nas poniżej przykład najlepiej zilustruje tę prawdę. Pracodawca zajmuje się realizacją sieci i instalacji hydraulicznych oraz wykonaniem przydomowych oczyszczalni ścieków. A więc pracownicy wykonują pracę w specyficznych warunkach, które wymagają szczególnej ostrożności i wszelkich możliwych zabezpieczeń

Przytoczony przez nas poniżej przykład najlepiej zilustruje tę prawdę.

Pracodawca zajmuje się realizacją sieci i instalacji hydraulicznych oraz wykonaniem przydomowych oczyszczalni ścieków. A więc pracownicy wykonują pracę w specyficznych warunkach, które wymagają szczególnej ostrożności i wszelkich możliwych zabezpieczeń przed wypadkiem.

Wypadek pracownika, który opisujemy miał miejsce w województwie lubelskim podczas pracy przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków. Pracownik naszego klienta pierwszego dnia pracy na budowie miał wykonać drenaż. Podczas prac w wykopie o szerokości ok 2,10 metra poszkodowany zajmował się wyrównywaniem dna wykopu pod drenaż. W pewnym momencie prawdopodobnie nieodpowiednio zabezpieczona ściana wykopu oderwała się i obsuwająca się ziemia zasypała Poszkodowanego. Przed przyjazdem karetki pogotowia ratunkowego pozostali pracownicy przystąpili do odkopywania kolegi. Podczas jego odkopywania zwykłymi łopatami zmiażdżono mu prawą dłoń, co później skutkowało amputacją dwóch palców, a w konsekwencji jej niepełnosprawnością. Pomimo faktu, ze pracodawca miał zawartą umowę z firmą świadczącą usługi BHP Inspektor Pracy w protokole kontroli pracodawcy stwierdzał, że ściany wykopu ani zejście do niego nie były dostatecznie zabezpieczone przez pracodawcę.

Zdarzenie zostało uznany za wypadek przy pracy i nie stwierdzono, żeby przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przepisów przez Poszkodowanego.
Poszkodowany Pracownik spędził w szpitalu trzy tygodnie z powodu wielu urazów żeber, płuc, niewydolności oddechowej i zmiażdżonej ręki.

Na szczęście jako profesjonalny i doświadczony broker ubezpieczeniowy zadbaliśmy wcześniej by pracodawca posiadał odpowiednie zabezpieczenie w postaci polisy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z włączeniem OC pracodawcy. Polisa ta chroni go przed roszczeniami pracowników w związku z wypadkami w pracy oraz zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim, które powstały w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem. Trzeba tu zaznaczyć, że korzystanie z pośrednictwa brokera jest w pełni bezpieczne, ponieważ podlega on obowiązkowemu ubezpieczeniu OC (zawodowe) z tytułu wykonywania działalności brokerskiej. Regulują to przepisy ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22.05.2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz.1154 późn.zm)

Obecnie nadzorujemy likwidację szkody związanej z wypadkiem, ponieważ pracownik zgłosił roszczenie do pracodawcy. W tym przypadku posiadanie takiej polisy uchroni pracodawcę przed stratami finansowymi związanymi z wypłatą wysokiego odszkodowania i zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego pracownika.

Tak, więc gdyby pracodawca nie miał polisy OC skutki mogłyby być dla niego bardzo dotkliwe, a dzięki ochronie w postaci polisy OC sprawa odszkodowania i zadośćuczynienia zostanie rozwiązana szybko w sposób satysfakcjonujący zarówno dla pracownika jak i pracodawcy.

Autorzy:
Eksperci BWB Grzegorz Waszkiewicz Broker i Magda Kulińska – Asystent Brokera.

bezpieczenstwowbiznesie.pl

 

Udostępnij Znajomym: