Aktualności

Odszkodowanie z OC sprawcy – jak je otrzymać?

Odszkodowanie z OC sprawcy – jak je otrzymać? Każdemu poszkodowanemu w kolizji należy mu się satysfakcjonujące odszkodowanie z OC sprawcy. Ważne jest, by dokładnie określić, o świadczenie z jakiego tytułu się ubiegamy. Będzie to miało wpływ na wysokość rekompensaty finansowej. W pierwszym kroku musimy jednak uzyskać numer polisy OC od

Każdemu poszkodowanemu w kolizji należy mu się satysfakcjonujące odszkodowanie z OC sprawcy. Ważne jest, by dokładnie określić, o świadczenie z jakiego tytułu się ubiegamy. Będzie to miało wpływ na wysokość rekompensaty finansowej. W pierwszym kroku musimy jednak uzyskać numer polisy OC od sprawcy. Następnie powinniśmy zadzwonić do ubezpieczyciela, określając nasze roszczenia. Ważne jest, by dokładnie oszacować własne straty.

Rekompensata finansowa może wynikać ze świadczeń:

  • zwrot kosztów poniesionych podczas powrotu do zdrowia (koszt leczenia i zakupu leków, cena zabiegów rehabilitacyjnych itp.),
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienie fizyczne i psychiczne (na przykład, gdy osoba w wypadku straciła najbliższych),
  • zwrot zarobków utraconych w czasie powrotu do zdrowia,
  • renta na potrzeby związane z leczeniem, rehabilitacją, opieką,
  • jednorazowe świadczenie na przekwalifikowanie lub założenie własnej działalności gospodarczej, jeżeli w wyniku wypadku doszło do inwalidztwa osoby poszkodowanej.

Zazwyczaj większość poszkodowanych ubiega się o dwa pierwsze świadczenia, które należą się im niezależnie od tego, jak ciężkie były obrażenia. Nawet za nieskomplikowane złamanie ręki powinniśmy otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy kolizji. Wysokość roszczenia zależy od tego, jakich strat doznaliśmy na skutek wypadku. W przypadku pierwszego świadczenia – zwrot kosztów leczenia – sprawa jest prosta. Poniesione straty finansowe możemy udokumentować za pomocą paragonów za leki i zabiegi rehabilitacyjne, jak i ceny paliwa czy biletów komunikacji miejskiej, jeśli chcemy też zwrotu za dojazdy do placówki medycznej. Jeżeli chodzi o zadośćuczynienie za ból i cierpienie – jest to kwestia subiektywna, jednak podanie oczekiwanej kwoty jest konieczne; w innym przypadku zakład ubezpieczeń zrobi to za nas. Samodzielne określenie kwoty zadośćuczynienia daje też możliwość odwoływania się, jeżeli ubezpieczyciel zdecyduje się przyznać nam mniejszą rekompensatę niż oczekiwaliśmy. W takiej sytuacji warto zwrócić się do KBORU – udzielamy wsparcia podczas negocjacji, także na drodze sądowej. Dzięki naszym działaniom możliwe jest nawet dwukrotnie wyższe odszkodowanie z OC za wypadek.

Pozostałe trzy świadczenia dotyczą osób poszkodowanych, które musiały poddać się długotrwałemu leczeniu lub nie udało się do końca pozbyć skutków wypadku. Warto wiedzieć, że zwrot utraconych zarobków dotyczy nie tylko osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale także tych, którzy pracują na umowach cywilnych – o dzieło lub na zlecenie.

Uzasadniając roszczenia, warto opisać sytuację jak najbardziej szczegółowo – nie tylko sam wypadek, ale również przebieg leczenia oraz rehabilitacji. Warto przedstawić także, w jaki sposób szkody zdrowotne wpływały na codzienne życie (na przykład jeśli konieczna była pomoc osoby trzeciej przy ubieraniu czy innych podstawowych czynnościach).

Po zgłoszeniu roszczeń, ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę rekompensaty za poniesione szkody. W sytuacji, gdy toczy się postępowanie karne lub cywilne wobec sprawcy wypadku, termin wypłaty może zdecydowanie się wydłużyć. Możliwe jest, że ubezpieczyciel obniży odszkodowanie z OC kierowcy lub nawet zdecyduje się wcale go nie przyznać – jeśli, według niego, istnieją ku temu odpowiednie przesłanki. Wówczas zgłoś się do KBORU, a pomożemy Ci w dochodzeniu należnych kwot.

 

Udostępnij Znajomym:

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa

tel. 22 256 53 00
fax: 22 256 53 05

Godziny pracy:

pn-pt od 9.00 do 17.00

kontakt
Aktualności