Aktualności

Odszkodowanie dla pasażerów lub pieszych poszkodowanych w wypadku

Odszkodowanie dla pasażerów lub pieszych poszkodowanych w wypadku Nie tylko kierowca poszkodowany w wypadku samochodowym może ubiegać się o odszkodowanie zdrowotne z OC sprawcy. Prawo do rekompensaty finansowej z polisy OC przysługuje także pasażerom – zgodnie z art. 822 k.c. §1: ” Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się

Nie tylko kierowca poszkodowany w wypadku samochodowym może ubiegać się o odszkodowanie zdrowotne z OC sprawcy. Prawo do rekompensaty finansowej z polisy OC przysługuje także pasażerom – zgodnie z art. 822 k.c. §1: ” Przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony”.

Obowiązek odszkodowawczy wobec pasażera

Istotnym jest, że o odszkodowanie mogą ubiegać się nie tylko pasażerowie z pojazdu poszkodowanego, ale też ci z samochodu sprawcy. Bardzo często jednak rezygnują z tego, gdy kierowcą jest bliska im osoba. Warto jednak wiedzieć, że poszkodowany pasażer może ubiegać się o odszkodowanie bezpośrednio od ubezpieczyciela. Jeżeli zaś obowiązek odszkodowawczy wykona ubezpieczony, wówczas sam może ubiegać się u ubezpieczyciela o zwrot kwoty, którą zapłacił poszkodowanemu pasażerowi.
Wysokość rekompensaty zależy od kilku czynników. Przede wszystkim odszkodowanie dla pasażera pojazdu może być niższe niż przewidywane, gdy ten nie przestrzegał zasad bezpieczeństwa podczas jazdy – na przykład nie miał zapiętych pasów.

Warto pamiętać także o NNW. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest przypisane do pojazdu, więc odszkodowanie otrzymuje nie tylko kierowca, ale też każdy z przewożonych w danym momencie pasażerów. Odszkodowanie za wypadek z tytułu NNW należy się każdej poszkodowanej osobie z pojazdu niezależnie od tego, czy otrzymała już rekompensatę z OC.

W innej sytuacji znajdują się pieszy, którzy ubiegają się o odszkodowanie za potrącenie przez samochód. Oczywiście przysługuje im odszkodowanie za szkodę na osobie z OC sprawcy, jednak zdarza się, że sprawca zbiegnie z miejsca zdarzenia, a policji nie uda się go zlokalizować. Nawet wtedy pieszy ma prawo do rekompensaty finansowej – z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zadaniem UFG jest bowiem pokrywanie szkód za nieubezpieczonych kierowców lub za tych, których nie udało się zlokalizować.

Wysokość odszkodowania dla pasażera czy osoby potrąconej przez pojazd zależy zawsze od kilku czynników. Uwzględnia się tu poziom skomplikowania urazu, czas leczenia i rekonwalescencji, koszt leków i rehabilitacji. Ubezpieczyciel powinien wypłacić zadośćuczynienie w zgodzie z tabelą norm uszczerbku na zdrowiu. W niektórych przypadkach poszkodowanemu należy się też renta po wypadku drogowym.

 

Udostępnij Znajomym:

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa

tel. 22 256 53 00
fax: 22 256 53 05

Godziny pracy:

pn-pt od 9.00 do 17.00

kontakt
Aktualności