Wypadek drogowy – zderzenie z drzewem. Ponad 120 tysięcy złotych zadośćuczynienia.

Utrata panowania nad kierowanym pojazdem spowodowana trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz niewłaściwa pracą jednego z elementów układu hamulcowego przyczyną poważnego wypadku samochodowego.

W lipcu 2011 roku w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi  oraz niewłaściwą pracą jednego z elementów układu hamulcowego kierująca utraciła panowanie nad kierowanym pojazdem. Wskutek tego zdarzenia samochód zjechał do rowu i uderzył w przydrożne drzewo. Co istotne, w zbadanej próbie krwi kierującej pojazdem nie stwierdzono obecności alkoholu etylowego.

W wyniku opisanego wypadku obrażeń ciała w postaci wstrząsu pourazowego, stłuczenia twarzoczaszki, urazu czaszkowo – mózgowego z wgłębieniowym złamaniem kości czaszki oraz stłuczenia klatki piersiowej ze stłuczeniem płuc doznała m.in. sześcioletnia dziewczynka będąca pasażerką pojazdu. To właśnie jej mama w maju 2012 roku zgłosiła się do naszego Biura z wnioskiem o reprezentację interesów jej córki w procedurze dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną przez jej córkę krzywdę.

Początkowo ubezpieczyciel skłonny był przyznać Poszkodowanej jedynie 20.000 zł tzw. „kwoty bezspornej”. Następnie ubezpieczyciel zakwalifikował poszkodowaną dziewczynkę do dwutygodniowego, finansowanego przez ubezpieczyciela, programu rehabilitacyjnego. W wyniku dalszej pracy naszego Biura ubezpieczyciel zaproponował wypłatę kwoty 30.500 zł tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy oraz zwrotu kosztów dojazdu na badanie zorganizowane przez ubezpieczyciela. Nasi specjaliści dalej jednak stali na stanowisku, iż kwota ta nie rekompensuje w pełni doznanych przez dziewczynkę krzywd, w związku z czym postanowili nie przerywać negocjacji z ubezpieczycielem. Ostatecznie na mocy ugody przedsądowej ubezpieczyciel został zobowiązany do zapłaty na rzecz poszkodowanej dziewczynki dodatkowo kwoty 70.000 zł.

W rezultacie działań naszego Biura na rzecz Poszkodowanej udało się uzyskać łącznie kwotę 120.500 zł.

Udostępnij Znajomym: