Wypadek na budowie. 236 tysięcy złotych odszkodowania.

Podczas wykonywania prac ociepleniowych budynku mężczyzna spadł z nieprawidłowo zabezpieczonego rusztowania.

Do zdarzenia doszło w październiku 2013r. Podczas wykonywania prac na terenie budowy Poszkodowany wypadł z balkonu znajdującego się na wysokości czwartego piętra. Nasz klient doznał wielomiejscowych złamań – m.in. przedramienia, podudzia, stawów skokowych, miednicy i kręgosłupa – co skutkowało wieloma operacjami i 5 miesięcznym pobytem w szpitalu. Orzeczono stuprocentowy uszczerbek na zdrowiu a poszkodowany przez wiele miesięcy poruszał się na wózku inwalidzkim i do dnia dzisiejszego nie odzyskał pełnej sprawności ruchowej.

Sprawa do naszego Biura trafiła w marcu 2014 roku. Analiza zgromadzonego w sprawie materiału, pozwoliła stwierdzić, iż do zdarzenia doszło w wyniku braku odpowiedniego zabezpieczenia balkonu, na którym prace wykonywał Poszkodowany. Polecenie wykonywania prac wydawał kierownik budowy, który został wyrokiem Sądu uznany za winnego niedopełnienia obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w wyniku czego Poszkodowany został narażony na niebezpieczeństwo  utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Początkowo Ubezpieczyciel wypłacił kwotę 30 tysięcy złotych. Odwołując się od tej decyzji,  uzyskaliśmy dopłatę w wysokości 67 tysięcy złotych. Naszym zdaniem wypłacona kwotą w żaden sposób nie odpowiadała ustawowej instytucji zadośćuczynienia, dlatego postanowiliśmy skierować sprawę na drogę sądową.
W styczniu 2016r., wyrokiem Sądu I instancji, nasi Adwokaci uzyskali dopłatę w wysokości 117 tysięcy złotych. Po złożeniu apelacji, wyrokiem Sądu II instancji udało się uzyskać  dopłatę 22 tys. złotych. Oprócz zadośćuczynienia, Sąd dodatkowo przyznał poszkodowanemu rentę w wysokości 706zł, płatnej co miesiąc (bez ograniczenia czasowego).

W skutek działań naszego Biura, odszkodowanie za wypadek na budowie wyniosło łącznie 236 tys. tytułem zadośćuczynienia oraz 706zł comiesięcznej renty. Istotnym jest, że kwota zadośćuczynienia w całości wyczerpała sumę ubezpieczenia z polisy OC kierownika budowy.

Wypadki budowlane to duży problem w naszych realiach, a kwota zadośćuczynienia wypłacana poszkodowanym zwykle bywa nieadekwatna do zaistniałego uszczerbku na zdrowiu. Standardowo wypadki z OC przy budowie są szacowane przez ubezpieczyciela bardzo nisko, co sprawia, że poszkodowany – często wykluczony z normalnego funkcjonowania na długi czas, otrzymuje rekompensatę niepokrywającą nawet w pełni poniesionych kosztów leczenia. Z tego powodu w takich sprawach warto korzystać ze wsparcia profesjonalistów, którzy po przeanalizowaniu dostępnej dokumentacji będą w stanie wynegocjować bardziej satysfakcjonujące kwoty zadośćuczynienia lub też, jeśli zajdzie taka konieczność, skierować sprawę na drogę sądową. Wypadki przy pracy to obszar ubezpieczeń, którym nasze biuro zajmuje się bardzo często. Mogą Państwo liczyć na nasze profesjonalnie wsparcie w tej kwestii.

Udostępnij Znajomym: