Aktualności

Potrącenie na przejściu dla pieszych. 410 tysięcy złotych odszkodowania.

33-letnia kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych. Poszkodowana wbiegła na pasy na czerwonym świetle. Mimo nieprawidłowego zachowania się pieszej profesjonalna obsługa prawna pozwoliła uzyskać 410 tysięcy złotych odszkodowania. 

Do zdarzenia doszło we wrześniu 2010 roku. Poszkodowana spieszyła się na tramwaj i przebiegała przez ulicę mimo czerwonego światła. Wpadła prosto pod samochód, którego kierowcą był obywatel Niemiec. Pokrzywdzona w skutek wypadku doznała złamania kości czołowej, kości ramiennej prawej, kości miednicy oraz połowicznego niedowładu lewostronnego. Przeszła również operację krwiaka mózgu.

KBORU zajęło się sprawą w sierpniu 2011 roku. Analiza dokumentacji szkody wykazała że poszkodowana ma szansę uzyskania odszkodowania jedynie na drodze sądowej. Pozwanym w sprawie zostało Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych gdyż na mocy art. 3.3 Regulaminu Wewnętrznego, międzynarodowej umowy podpisanej przez wszystkie Biura Narodowe państw należących do Systemu Zielonej Karty, jedynie PBUK posiada bierną legitymację procesową, tj. upoważnienie do przyjmowania pozwów we wszystkich procesach sądowych, które mogą pociągać za sobą obowiązek wypłaty odszkodowania wynikający ze zdarzeń, jakie miały miejsce na terytorium Polski i zostały spowodowane przez kierujących pojazdami z zagraniczną rejestracją.

W 2014 roku wyrokiem Sądu I instancji, przyznano 219 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz wyrównanie renty w wysokości 16 tysięcy złotych za okres 12 miesięcy. Naszym zdaniem zasądzona kwota rekompensowała doznane krzywdy jedynie częściowo, dlatego wniesiona została apelacja.  Po jej rozpatrzeniu w lipcu 2015r., Sąd Apelacyjny przyznał poszkodowanej dodatkowe 175 tysięcy złotych.  Pokrzywdzonej została zasądzona również renta w wysokości 700 złotych, która wypłacana jest co miesiąc.

W efekcie udało nam się uzyskać łącznie 410 tysięcy złotych, na które złożyły się zadośćuczynienie, odsetki od kwoty głównej oraz renta.

Udostępnij Znajomym:

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa

tel. 22 256 53 00
fax: 22 256 53 05

Godziny pracy:

pn-pt od 9.00 do 17.00

kontakt
Aktualności