Aktualności

Sukcesy KBORU. 300 tys. zł odszkodowania dla najbliższej Rodziny.

Sukcesy KBORU. Znieśliśmy 90 %-owe przyczynienie ofiary do zdarzenia. Wypłata odszkodowania ponad 300 000 zł dla żony i dzieci. Pieszy został potrącony przez kilka pojazdów. Sprawcy nie ustalono. Stwierdzono wysokie stężenie alkoholu u ofiary.

Wypadek śmiertelny w czerwcu 2010 r. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. 42-letnia ofiara miała w chwili zdarzenia 2,68 promila alkoholu we krwi. Uprawnieni do odszkodowania to najbliższa rodzina: żona i dwójka małych dzieci. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odrzuca roszczenie w całości z powodu wyłącznej winy poszkodowanego. Sprawa trafia na wokandę.

Są dodatkowe niejasności w okolicznościach zdarzenia. Ofiara została potrącona przez jedno auto i przejechana przez kolejny samochód, ponadto stwierdzono wysokie stężenie alkoholu u ofiary.

Nieprostoliniowy tor ruchu pieszego z możliwością gwałtownego zatoczenia się na tor ruchu pojazdu. Powołani biegli stali na stanowisku, że w chwili potrącenia, zachowanie pieszego było nieprawidłowe. Pełnomocnik KBORU mec. Agnieszka Barszcz, reprezentująca poszkodowanych wnosi o wykorzystanie zeznania świadka, ujawniające, że pojazd sprawcy miał włączone tylko światła mijania. Za późno więc zobaczył ofiarę i nie miał możliwości ominięcia pieszego. To świadczy o przyczynieniu kierowcy.

Wyrok Sądu Okręgowego  w Warszawie: utrzymanie 90%-owego przyczynienia się zmarłego do zdarzenia. Wypłaty po 4 tys. odszkodowania w związku z pogorszeniem sytuacji życiowej dla poszkodowanych. Po 10 tys. zadośćuczynienia dla synów, 8 tys. zadośćuczynienia dla żony, plus zwrot kosztów.

Grudzień 2014r. wniesienie apelacji przez KBORU od niesprawiedliwego wyroku SO (m.in. oparta na przesłance, iż z materiału dowodowego nie wynika jednoznacznie niewłaściwe zachowanie ofiary).

Luty 2016r. Wyrok w wyniku apelacji: Łączna dopłata dla poszkodowanych blisko 260 tys. zł.

Udostępnij Znajomym:

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa

tel. 22 256 53 00
fax: 22 256 53 05

Godziny pracy:

pn-pt od 9.00 do 17.00

kontakt
Aktualności