Aktualności

Małoletni chłopiec potrącony przez nadjeżdżający samochód – zamiast 210.000zł, KBORU uzyskało 1.500.000 zł odszkodowania.

Przedstawiony został przykład jak towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają wypłacane odszkodowania i jak dzięki doświadczeniu naszego biura oraz współpracy z Kancelarią Prawną udało się wywalczyć dla poszkodowanego wysoką sumę odszkodowania i rentę z tytułu zwiększonych potrzeb.

W maju 2002 roku na odcinku jezdni ze znakiem „Uwaga dzieci” małoletni wychylił się na pas jezdni i wskutek czego został potrącony przez samochód. W wyniku wypadku poszkodowany doznał urazu czaszkowo-mózgowego, wielu złamań kości, krwawienia podpajęczynówkowego i innych uszkodzeń części ciała. Obrażenia te spowodowały, że życie chłopca realnie było zagrożone. Wskutek urazów jakie doznał stał się osobą niepełnosprawną i wymaga stałej pomocy osób trzecich w czynnościach dnia codziennego. Ze względu na stan zdrowia musi on systematycznie i stale korzystać z rehabilitacji oraz stosować leki neurologiczne. Rokowania co do jego stanu zdrowia nie są pomyślne ze względu na nieodwracalne skutki uszkodzenia centralnego układu nerwowego.

Przed przyjęciem sprawy przez nasze biuro towarzystwo przyznało kwotę 40.000zł z przyczynieniem 50%. Sprawa do KBORU trafiła dopiero w roku 2010. Po przeanalizowaniu i zapoznaniu się z dokumentami medycznymi poszkodowanego postanowiliśmy napisać odwołanie o zmniejszenie przyczynienia. Towarzystwo przystało na nasze argumenty i obniżyło przyczynienie do 30%, dopłacając odszkodowanie w wysokości 100.000zł. Ubezpieczyciel chciał zamknąć sprawę na drodze ugody w łącznej kwocie 210.000zł. Po konsultacji matki poszkodowanego ze współpracującą z KBORU Kancelarią zdecydowaliśmy, że w tym wypadku kwota wypłacona nie jest wystarczająca i adekwatna do zaistniałych uszkodzeń ciała. Tak, więc sprawa została skierowana na drogę sądową. Sąd roztrzygnął sprawę na korzyść małoletniego i zasądził zapłatę od towarzystwa ubezpieczeniowego odszkodowania oraz zaległej renty wraz z odsetkami w wysokości 950.000zł. Na skutek apelacji obu stron sporu sąd zmienił zaskarżony wyrok i zażądał dopłaty od ubezpieczyciela odszkodowania oraz wyrównania renty z tytułu zwiększony potrzeb w wysokości 390.000zł.

Rezultatem działań KBORU i Kancelarii Prawnej było uzyskanie dla małoletniego poszkodowanego, który w wyniku wypadku stał się niepełnosprawny w stopniu znacznym wysokiego odszkodowania w wysokości 1.500.000zł oraz renty.

 

 

 

Udostępnij Znajomym:

Krajowe Biuro Obsługi Roszczeń Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.

Mickiewicza 63,
01-625 Warszawa

tel. 22 256 53 00
fax: 22 256 53 05

Godziny pracy:

pn-pt od 9.00 do 17.00

kontakt
Aktualności